Při úpravě členitých zahrad mohou přijít ke slovu nejrůznější druhy nízkých zídek z kamenů, cihel či dřevěných nebo betonových palisád. Zajistí stabilitu terénu, ale zahrada díky tomu získá i po stránce estetické.

Opěrné prvky sloužící k zadržení půdy na svahu pomohou rozčlenit svažité zahrady na několik částí, jež se snáze udržují. Svažitý terén se tak stává výhodou – můžete zde použít různé zajímavé prvky zahradní architektury – např. schody či malý vodopád. Než se však do zpevňování svažité zahrady pustíte, je třeba najít vhodný způsob. Budujeme-li tedy zahradu ve svažitém terénu, nabízí se dvě možnosti.

celý článek