V sousedním Německu se každoročně pořádají inspirativní a často velkolepé zahradní výstavy. Pro tyto účely se nákladně upravují desítky hektarů ploch ve městech i v krajině. Zároveň tu najdeme i interiérová aranžmá a spousty dalších atrakcí.