Oplocení rodinného domu plní několik funkcí. Vymezuje hranice pozemku, chrání před zvědavými zraky kolemjdoucích a sousedů, působí jako architektonický prvek.

Zřetelné vyznačení soukromého teritoria si lidé odjakživa vysvětlovali po svém. Legislativa sice stanovila určitá kritéria, trvala na dodržování uliční linie, někde dokonce předepisovala i vhodný materiál, ale zbytek nechala na majiteli domu. Podle starého občanského zákoníku měl každý vlastník pozemku za povinnost oplotit jeho pravou stranu. V roce 1951 však byla zásada „pravé ruky“ zrušena. Platí, že vlastníkem plotu je vždy ten, kdo ho postavil.

Kontakty na firmy a skrytý text se zobrazí až po registraci a přihlášení.

celý článek