Rozsáhlá přírodní zahrada s umělým řečištěm, mokřadem, vodopády, kašnou, jezírky a potoky nabízí jedinečnou atmosféru podtrženou šuměním lesů a vody v absolutní jednotě s okolní přírodou i s nevšední architekturou rodinného domu.