Přijměte pozvání do tajuplné zahrady, kde voda symbolicky spojuje dva světy, přírodní a moderní, a svým uklidňujícím zurčením dokáže spolehlivě vymazat rušivé zvuky civilizace.