Tzv. zónový design je založen na zdravém selském rozumu. Každý náš krok znamená vynaloženou energii a čas. Je tedy moudré uspořádat zahradu tak, aby vše, co často navštěvujeme a opečováváme, bylo blízko, zatímco nepodstatné „extenzivní“ záležitosti mohou být dále od domu. I na těch nejmenších pozemcích je to důležité.