Navracíme se k přírodě, a to i přes obrovskou nabídku plastů a dalších synteticky vyráběných materiálů s vynikajícími užitnými vlastnostmi. Částečně je to móda, a snad i obavy z různých alergických reakcí nebo z příliš rychlého pokroku, který nestíháme ani vnímat, natož se jeho produkty učit používat v běžném životě.